Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (розміщено 06.12.2021р.)(Версія з цифровим підписом)
Річний звіт 2020р.(Версія з цифровим підписом)
Річний звіт 2019р.(Версія з цифровим підписом)
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб(Версія з цифровим підписом)
Особлива інформація про попереднє надання згоди(Версія з цифровим підписом)
Інформація про результати голосування 2021р.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 2021 (розміщено 22.04.2021)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 23.04.2021р. (розміщено 22.03.2021р.)
(Версія з цифровим підписом)

Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Товариства (розміщено 13.04.2020р.)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 23.04.2020р. (розміщено 18.03.2020р.)
(Версія з цифровим підписом)

Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів (розміщено 20.06.2019)

Річний звіт 2018р.(Версія з цифровим підписом)
Особлива інформація емітента. Попередня згода(Версія з цифровим підписом)
Особлива інформація емітента. Зміна складу посадових осіб(Версія з цифровим підписом)
Інформація про результати голосування 2019р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 26.04.2019р. (розміщено 22.03.2019)
(Скачати версію з цифровим підписом) Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 26.04.2019р. (розміщено 22.03.2019)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (розміщено 24.04.2019)
Архів 2018 рік документація для акціонерів